TCVN 6314:2013: LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC-YÊU CẦU KỸ THUẬT

04-12-2017 13:24:58

Tiêu chuẩn quốc gia: Latex cao su thiên nhiên cô đặc – các loại ly tâm hoặc kem hóa được bảo quản bằng amoniac – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 6314:2013) TCVN 6314:2013: LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC – CÁC LOẠI LY TÂM HOẶC KEM HÓA ĐƯỢC BẢO QUẢN BẰNG AMONIAC – YÊU CẦU KỸ THUẬT


Bình luận
COPYRIGHT BY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SECOVINA
Design by 1Onnet