Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO 148

07-04-2020 18:54:36

Tiêu chuẩn ISO 148-1: Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1:Test method , ISO 148-2 : Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 2:Verification of testing machines , ISO 148-3 : Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines

Tiêu chuẩn ISO 188

06-04-2020 16:32:35

Tiêu chuẩn ISO 188 Rubber, vulcanized or thermoplastic —Accelerated ageing and heat resistance tests. Phép thử độ già hóa nhanh và độ chịu nhiệt bằng tủ sấy lão hóa cao su. Tương đương ASTM D 573, TCVN 2229

Tiêu chuẩn ASTM D 1646

05-04-2020 10:23:01

ASTM D 1646: Standard Test Methods for Rubber—Viscosity, Stress Relaxation, and Pre-Vulcanization Characteristics (Mooney Viscometer) - Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su, Máy đo độ nhớt Mooney. tương đương ISO289, TCVN 6090

Tiêu chuẩn ASTM D 5289

05-04-2020 10:15:37

ASTM D 5289 : Standard Test Method for Rubber Property—Vulcanization Using Rotorless Cure Meters( phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su lưu hóa sử dụng máy đo lưu hóa cao su...Tương đương ISO6502, TCVN 6094

Tiêu chuẩn ASTM D 412

05-04-2020 00:47:25

Tiêu chuẩn ASTM D 412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension Phương pháp kiểm tra cho cao su lưu hóa và nhựa nhiệt dẻo đàn hồi - sức căng kéo

COPYRIGHT BY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SECOVINA
Design by 1Onnet